Arbejdsudleje = Dansk skat på udenlandsk arbejdskraft

Sidste år blev reglerne for indkøb af udenlandsk arbejdskraft strammet, således de i flere tilfælde end tidligere skal betale indkomstskat i Danmark.

Reglerne blev lavet for at bløde op for tilstrømningen af østeuropæisk arbejdskraft, der tog arbejde i Danmark, men var registreret i deres hjemlande. Jeg tror de fleste af os nok tænker på rengøringsbranchen og byggebranchen, når vi tænker på, hvem der importerer arbejdskraft fra udlandet. Men, i praksis, er det alle brancher.

Reglerne har den betydning, at såfremt en udenlandsk arbejdskraft her i Danmark udfører et stykke arbejde, der er et led i virksomhedens sædvanlige forretningsområder, skal arbejdstageren betale skat i Danmark, uanset han ikke har fast bopæl her, eller rent faktisk er ansat i den danske virksomhed, hvori han udfører arbejdet.

Og det har vidtrækkende konsekvenser. Jeg har siden reglerne blev vedtaget set at der til Skat er kommet en lind strøm af bindende svar (hvor en skatteyder kan få en bindende forhåndsbesked fra Skat om, hvordan en konkret disposition vil blive behandlet skattemæssigt) der peger i retning af en ret restriktiv tolkning på området.

Fra EPN: Skat slår ned på it-konsulenter

To dugfriske afgørelser fra Skat bekræfter den værste frygt i konsulentbranchen:

Konsulentopgaver i Danmark bliver ramt af skattesmæk.

Det vurderer revisionsvirksomheden PwC, efter at der er faldet to afgørelser, der konkret vedrører it-konsulenter, og hvor Skat har givet bindende svar på spørgsmål fra virksomheder i konsulentbranchen.

“I begge afgørelser har virksomhederne måttet sande, at vilkårene for at drive virksomhed har ændret sig afgørende.”

“Nu tegner praksis for loven sig,” udtaler partner Benedicte Wiberg fra PwC.

Udbetaling af overskydende skat kan let blive forsinket

Hvis Skat skal tjekke om man skylder det offentlige penge og lave eventuel modregning kan det tage 6 uger før end man får sine penge – også selvom det kun er én øre.

Fra Berlingske: Gæld på én øre giver ventetid på skat retur

“Hvis man har gæld til det offentlige, tilbageholder Skat overskydende skat, men problemet er, at der i den sammenhæng ikke bliver skelnet mellem, om den enkelte skylder mere, end vedkommende har til gode. […]

Skatteminister Holger K. Nielsen (SF) erkender, at det er uhensigtsmæssigt, at man skal vente længe på at få sin overskydende skat igen selv med en meget lille gæld til det offentlige. […]

Generelt mener Holger K. Nielsen, at det er meget rimeligt med en ekspeditionstid på seks uger for at få skat tilbage, hvis man gæld til det offentlige. Men han tilføjer, at han ikke mener, at det er rimeligt, at selv meget små restancer skal udløse en så lang ventetid på at få skatten retur.

Skatterådgiver hos revisionsselskabet BDO Henning Boye Hansen fremhæver, at Skat gennem de senere år har fået stadig flere beføjelser. […]

[N]år systemerne ikke kan finde ud af, hvor stor eller lille restancen er, inden pengene låses fast, er det et eksempel på, at det hele bliver lidt for firkantet, og det sker desværre alt for ofte, mener Henning Boye Hansen

Årsopgørelsen 2012

Screenshot_2013-03-02-12-15-15

I weekenden fik jeg en mail fra en kunde der bad mig indberette hans selvangivelse. Jeg havde ikke mulighed for det, men af ren nysgerrighed tjekkede jeg lige, hvor meget kø der var. En lille time skulle jeg have ventet bare for at komme ind i systemet.

Men nu vi er ved årsopgørelsen, så kan den indberettes officielt fra idag.

Der er 1000 ting jeg kunne gøre opmærksom på, man skal huske at indberette, men en hurtig liste kunne være:

  • Underholdsbidrag/børnebidrag
  • Befordringsfradrag – og husk at få rettet det til, hvis din faktiske tur er længere, end den indberettede
  • Renter indberettes automatisk, men det gør provisioner ikke – det kan f.eks. være en provision i forbindelse med låneomlægning, du mangler at få fradrag for. Hvis du har betalt 6.000 kr. svarer det til 2.000 kr. du kan få tilbage i skat.
  • Servicefradrag (Håndværkerfradrag). Du er selv pligtig til at indberette tallene til Skat.

Og husk: når du alligevel er ved at rette din årsopgørelse til, kan det være fornuftigt også at se på din forskudsopgørelse for 2013 med det samme.

Og så står vi selvfølgelig altid klar til at hjælpe med ovenstående :-)